การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบองค์รวม

พลิกหลังซอง! อาหารเปียกเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกัน

ทาสหมาทาสแมวทั้งหลายอาจจะเคยเลือกซื้ออาหารเปียกหรืออาหารซองให้น้องหมาน้องแมว ไม่ว่าจะให้เป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นรางวัลให้กับสัตว์เลี้ยง แต่เจ้าของทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่า อาหารเหล่านั้นมีความแตกต่างกันอยู่ ความแตกต่างนี้มีผลต่อการขึ้นทะเบียนเพื่อกำหนดประเภทของอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์

วันนี้ Lifemate จะมาเล่าให้ทาสทั้งหลายฟังว่าสิ่งที่ทำให้อาหารเปียกไม่เหมือนกัน คืออะไร! ในปัจจุบันอาหารสัตว์ทุกชนิดที่มีการจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะต้องยื่นข้อมูลของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณสารอาหารที่อยู่ภายในอาหารสัตว์นั้นๆ โดยทางผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าต้องทำการยื่นข้อมูลและเลือกประเภทของทะเบียนอาหารสัตว์ จุดนี้เองที่ทำให้ส่วนประกอบอาหารเปียกของแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน

สำหรับประเทศไทยอาหารเปียกจะมีการขึ้นทะเบียนหลักๆ อยู่ 2 รูปแบบ คือ

  1. ประเภท 07 อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete and Balanced) 

  2. ประเภท 09 อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary)

    ซึ่งอาหารประเภท 07 อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete and Balanced) นั้น จะต้องมีการคำนวณค่าสารอาหารต่างๆ วิตามินและแร่ธาตุให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดมากกว่า 40 ชนิด เช่นต้องมีวิตามิน A B C และมีความสมดุลด้านโภชนาการไม่มากหรือไม่น้อยไป ตามมาตราฐานของ AAFCO (Association of American Feed Control Officials) และ FEDIAF (European Pet Food Industry Federation)

    โดยจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ผลแลปด้วยค่าต่างๆ ก่อนที่จะส่งให้กรมปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนรับรอง

แตกต่างจากอาหารประเภท 09 อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary) ที่จะมีข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนอาหารที่ซับซ้อนน้อยกว่าและไม่ได้ควบคุมปริมาณวิตามินและแร่ธาตุให้ถึงค่าที่กำหนดเหมือนอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน

ปัจจุบันอาหารเปียกประมาณ 80-90% ของตลาดเป็นประเภทอาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary) ซึ่งมีวิตามินและแร่ธาตุที่น้อยกว่าอาหารประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete and Balanced) ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการให้เป็นอาหารมื้อหลัก เพราะจะทำให้น้องหมาน้องแมวได้รับปริมาณสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวัน

เมื่อรู้จักประเภทของอาหารสัตว์แล้ว ก่อนที่เหล่าทาสทั้งหลายจะซื้ออาหารเปียกให้น้องหมาน้องแมวก็อย่าลืมพลิกหลังซองดูว่าอาหารนั้นเป็นประเภทไหน และเหมาะสมที่จะให้เป็นอาหารมื้อหลักได้หรือไม่ หรือต้องให้เสริมคู่ไปกับอาหารเม็ด เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว น้องหมาน้องแมวของเราอาจจะได้รับสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุไม่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ ซึ่งในระยะสั้นอาจจะไม่ส่งผลเสียอะไร แต่หากปล่อยไว้ในระยะยาว อาจจะทำให้น้องป่วย หรือมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงจากการขาดสารอาหารบางชนิดได้

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว ในครั้งหน้าหากเลือกซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวชนิดเปียก อย่าลืมดูประเภทของอาหารที่ระบุไว้บนซองและเลือกอาหารแบบโภชนาการครบถ้วน เพราะการให้อาหารแบบอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน หรือ Complete and Balanced นั้น ย่อมทำให้น้องหมาน้องแมวได้รับสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วน และมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆ

 

บทความโดย น.สพ.พงษ์สุริยา เสมา

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON