เรื่องราวของ
Lifemate

“เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง แต่พวกเขาคือเพื่อนคู่ชีวิต ที่คุณอยากจะแบ่งปันความสุข ในทุกช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกัน ตลอดไป”

Lifemate ถูกคิดค้นและพัฒนาให้เหมาะสมกับสุนัขและแมวในแต่ละสายพันธุ์ กิจกรรม และช่วงวัย เพื่อให้สมาชิกคนสำคัญในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  อ่านต่อ>>

คลินิก
ออนไลน์

กิจกรรม
เพื่อสังคม

แนะนำสถานที่
สำหรับสัตว์เลี้ยง

ร้านค้า
ใกล้คุณ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุนัขของคุณ

Lifemate ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพสุนัขแบบองค์รวม โดยได้แบ่งสูตรอาหารสำหรับสุนัขตามลักษณะสายพันธุ์ เป็นสุนัขพันธุ์เล็ก สุนัขพันธุ์กลาง-ใหญ่ และ แม่สุนัขและลูกสุนัข

ผลิตภัณฑ์เพื่อแมวของคุณ

Lifemate ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพแมวแบบองค์รวม โดยได้แบ่งสูตรอาหารสำหรับแมวให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และกิจกรรมที่แตกต่างกันตามลักษณะการเลี้ยง

Lifemate Blog

คลินิกออนไลน์

ถามตอบกับสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของสัตว์เลี้ยง โดยกรอกคำถามที่ต้องการ

กิจกรรมเพื่อสังคม

Lifemate มองเห็นความสำคัญว่าสัตว์เลี้ยง เป็นเสมือนเพื่อนคู่ชีวิต ที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความรัก และยังมีสุนัขและแมวอีกจำนวนมากในประเทศที่ถูกทอดทิ้งตามที่ต่างๆ ทำให้ต้องมีหน่วยงาน หรืออาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือ 

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON