Lifemate อาหารเปียก สำหรับแมว แซลมอนหน้าล็อบสเตอร์ในเยลลี่

ช้อปออนไลน์

ส่วนประกอบ

ปลาแซลมอน น้ำมันถั่วเหลือง ล็อบสเตอร์ เยลลี่ผง แร่ธาตุ ทอรีน วิตามิน น้ำมันปลาแซลมอน ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ผงสกัดยัคคา อินูลิน สารปรุงแต่งสี

คุณค่าทางสารอาหาร

โปรตีน              มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6 ของน้ำหนัก

ไขมัน                มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก

กาก                  มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 1 ของน้ำหนัก

ความชื้น           มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 92 ของน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON