Lifemate อาหารเปียก สำหรับแมว ปลาทูน่าเนื้อขาวหน้ากุ้งในน้ำเกรวี่

ช้อปออนไลน์

ส่วนประกอบ

ปลาทูน่าเนื้อขาว กุ้ง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร น้ำมันถั่วเหลือง แร่ธาตุ กัวกัม วิตามิน ทอรีน น้ำมันปลาแซลมอน ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ผงสกัดยัคคา อินูลิน สารปรุงแต่งสี
คุณค่าทางสารอาหาร

โปรตีน              มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ของน้ำหนัก

ไขมัน                มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก

กาก                  มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 1 ของน้ำหนัก

ความชื้น           มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 89 ของน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON