Lifemate ขนมแมวเลีย มูสไก่รสนมแพะ

ช้อปออนไลน์

“อร่อย ดีกับแมว เพราะแคลต่ำและไม่เติมเกลือ”

  • Taurine เสริมทอรีน
  • Low Calories พลังงงานต่ำ เพียง 1.6 Kcal/ซอง
  • No Salt Added ไม่เติมเกลือ
  • Stool Odor Control ลดกลิ่นมูล

เสริม Calcium และนมแพะ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน

ส่วนประกอบ

เนื้อไก่ สารให้ความหนืด นมแพะผง ไฟเบอร์ ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรต์ ทอรีน สารสกัดยัคค่า

 

คุณค่าทางสารอาหาร

โปรตีน              มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 ของน้ำหนัก

ไขมัน                มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก

กาก                  มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 2 ของน้ำหนัก

ความชื้น           มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 92 ของน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON