การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบองค์รวม

หมาคิดถึงอดีตได้ไหม?

น้องหมานั้นมีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆได้นะ แต่น้องจะไม่มีความเข้าใจในการเคลื่อนที่ของเวลา ดังนั้นน้องหมา(และในสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย) จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น แปลว่าน้องหมาจะไม่มีอารมณ์อาลัยอาวรณ์นั่งนึกถึงเรื่องในอดีตได้เองแบบมนุษย์ หรือนึกล่วงหน้าไปในอนาคตเพื่อคาดหวังได้

ซึ่งความทรงจำของน้องหมาจะแบ่งเป็นความทรงจำระยะสั้น และระยะยาว

  1. ความทรงจำระยะสั้น คือบันทึกเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นแบบหนเดียวจบ
  2. ความทรงจำระยะยาว คือการเก็บประสบการณ์ที่จะมีผลสำคัญต่อชีวิตคนหรือสัตว์นั้นๆไว้ในสมอง ซึ่งเราคงเคยได้ยินว่าสุนัขสามารถบันทึกความทรงจำได้แค่เพียง 5 นาที กล่าวได้ว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ขี้ลืมมากๆ แต่ว่าถ้าเราให้เค้าได้เก็บเกี่ยวความทรงจำเดิมๆ การฝึกบ่อยๆ จนเป็นกิจวัตร สุนัขก็จะเริ่มจดจำสิ่งเหล่านั้นและทำให้การฝึกกลายเป็นสัญชาตญาณไป 

แต่ไม่ต้องห่วงนะว่าน้องหมาที่มีความทรงจำแค่ 5 นาทีแล้วน้องจะลืมเรา เพราะถึงสุนัขจะมีนิสัยที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือน้องรู้ว่าใครคือเจ้าของเสมอ โดยใช้การรับรู้จากกลิ่น เพราะสุนัขใช้กลิ่นในการจดจำมากกว่าภาพและเสียง

เพราะถึงน้องหมาความจำจะสั้น แต่ความผูกพันและความรักในเจ้าของนั้นยืนยาวมาก

 

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON