สูตรอาหารของ Lifemate นั้นได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยนักโภชนาการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์