ไซเลียมซีด มีหน้าที่ช่วยในการลำเรียงอุจจาระของแมว ทำให้ก้อนขนหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะมีการอุดตันในลำไส้สามารถขับออกมาพร้อมกับอุจจาระได้