เมื่อเทียบกับหอยแมลงภู่ คริลล์จะอาศัยอยู่ในระบบนิเวศน์ที่ดี และเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสะอาดกว่า รวมถึงรูปแบบของโอเมก้าที่ได้จากคริลล์นั้น ร่างกายของสุนัขจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าด้วยเช่นกัน