ไม่สามารถให้สลับกันได้ เนื่องจากร่างกายของสุนัขและแมวนั้นมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน
ทาง Lifemate ได้ทำการพัฒนาสูตรอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะของสุนัขและแมว