สามารถให้อาหารสุนัขและแมว สลับประเภทกันได้หรือไม่?

ไม่สามารถให้สลับกันได้ เนื่องจากร่างกายของสุนัขและแมวนั้นมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน ทาง Lifemate ได้ทำการพัฒนาสูตรอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะของสุนัขและแมว

ควรให้อาหาร Lifemate มื้อแรกแก่สุนัขและแมวอย่างไร?

แนะนำให้ใช้วิธีเปลี่ยนอาหาร โดยค่อยๆผสมอาหารสูตรใหม่ในอาหารเดิม ใช้เวลาทั้งหมด 7-10 วัน เพื่อลดโอกาสท้องเสียจากลำไส้ปรับตัวไม่ทัน และช่วยให้สุนัขและแมวคุ้นเคยกับอาหารใหม่ง่ายขึ้น   ผสมอาหารใหม่ 1 ส่วน ในอาหารเก่า 3 ส่วน ประมาณ 2-3 วัน เพิ่มอาหารใหม่เป็น 2 ส่วน และอาหารเก่า 2 ส่วน ประมาณ 2-3 วัน เพิ่มอาหารใหม่เป็น 3 ส่วน และอาหารเก่า 1 ส่วน ประมาณ 2-3 วัน