เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองของลูกสุนัขด้วย DHA  จากสาหร่ายทะเล สารชนิดเดียวกันกับที่พบได้ในน้ำนมสุนัข