อาหารสัตว์เลี้ยงทุกสูตรของ Lifemate ผ่านการคิดค้นเป็นสูตร Complete & Balanced ที่ได้ตามมาตรฐาน AAFCO ทำให้มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะได้สารอาหารควบถ้วนและเหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย