อาหารสำหรับสุนัขและแมวโต นับตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป