Lifemate มีวางจำหน่ายทั้งทางออนไลน์ (Shopee / Lazada / RS Mall )
และที่ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง หรือร้านขายอาหารสัตว์
รวมถึงโรงพยาบาลหรือคลินิกรักษาสัตว์