แนะนำให้ใช้วิธีเปลี่ยนอาหาร โดยค่อยๆผสมอาหารสูตรใหม่ในอาหารเดิม ใช้เวลาทั้งหมด 7-10 วัน
เพื่อลดโอกาสท้องเสียจากลำไส้ปรับตัวไม่ทัน และช่วยให้สุนัขและแมวคุ้นเคยกับอาหารใหม่ง่ายขึ้น

 

ผสมอาหารใหม่ 1 ส่วน ในอาหารเก่า 3 ส่วน ประมาณ 2-3 วัน

เพิ่มอาหารใหม่เป็น 2 ส่วน และอาหารเก่า 2 ส่วน ประมาณ 2-3 วัน

เพิ่มอาหารใหม่เป็น 3 ส่วน และอาหารเก่า 1 ส่วน ประมาณ 2-3 วัน