มีให้เลือก 2 สูตร เพื่อการดูแลเป็นพิเศษเฉพาะจุด เช่น Skin&Coat ดูแลผิวหนังและเส้นขน และ Urinary Hairball Digestive ดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ ลดก้อนขน