เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองของลูกสุนัขด้วย DHA จากสาหร่ายทะเล สารชนิดเดียวกันกับที่พบได้ในน้ำนมสุนัข